Vann og avløp må sikres i byggesakene

Mote KMD

Sammen med Ann-Janette Hansen fra Moss kommune, Nina Alstad Rukke fra Lier kommune og advokat Guttorm Jakobsen, diskuterte Norsk Vanns jurist Elin Riise hvordan vann og avløp best kan ivaretas i byggesakene i gårsdagens møte med Nina Sundell og Knut Rasmussen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I møtet mellom Norsk Vann og KMD 24. oktober ble muligheten for å innføre søknadsplikt for små drikkevannskilder og reguleringen av søknadsplikten for sanering av både stikkledninger og hovedledninger diskutert. I tillegg ble sikring av vann og avløp i byggesakene grundig drøftet ut fra en prinsipputtalelse fra KMD til Lørenskog kommune og et bakgrunnsnotat fra Norsk Vann. 

 

Utskrift

Web Analytics