Innspill til langtidsplan for forskning

Meld.St.7 2014 2015

Norsk Vann har sendt sine innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I innspillet viser vi til potensialet for norsk vannbransje i langtidsplanens hovedmål.

Norsk Vann mener at norsk vannbransje vil kunne bidra til å nå målene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Målene er henholdsvis:

  • styrke konkurransekraft og innovasjonsevne
  • løse store samfunnsutfordringer
  • utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Regjeringens invitasjon til innspille kan du lese mer om her.

Vi mener fremtidens investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur vil kunne gi vekst i norsk økonomi, samtidig som man sikrer samfunnskritisk infrastruktur og møter klimaendringene på en forsvarlig måte. Dette kan muliggjøres dersom man sikrer tilstrekkelig forskning, teknologiutvikling og kompetanse på vannområdet.

I vårt innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har vi utdypet dette.

Hele Norsk Vanns innspill kan du lese her.

Utskrift

Web Analytics