Innspill til borgerlig plattform

riksløven

Norsk Vann har gitt innspill om viktige vann- og avløpstemaer til de fire borgerlige partiene samt utvalgte statsråder i regjeringen.

I innspillet ber Norsk Vann regjeringen og partiene på borgerlig side sørge for at de viktige vann- og avløpstjenestene får sin berettigede plass på den politiske agendaen fremover. Norsk Vanns innspill er utformet med ett hovedbudskap og en del andre sentrale temaer på vann- og avløpsområdet. Innspillet kan leses i sin helhet her. 

 

Utskrift

Web Analytics