Alle partier ønsker program for teknologiutvikling

Stortinget

Stortinget gikk enstemmig inn for å be Regjeringen fremme forslag til et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Samtlige partier stilte seg dermed bak komiteinnstillingen i sin sluttbehandling av saken tirsdag kveld.

20. juni hadde Stortinget sin sluttbehandling av et representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen: «Dok. 8:83 S (2016-2017) om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen». Representantforslaget var fremmet av Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad fra Venstre. Saken er tidligere omtalt her.

Kommunal- og forvaltningskomiteen, med Karin Andersen fra SV som saksordfører, avga sin innstilling 13. juni. Komiteens flertall rådet Stortinget til å fatte følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.»

I Stortingets sluttbehandling av saken tirsdag kveld, stemte samtlige partier for komiteinnstillingen. Et enstemmig vedtak er gledelige nyheter for vannbransjen, som Norsk Vann vil følge opp videre i sitt interessepolitiske arbeid.

Utskrift

Web Analytics