To “vannsaker” på Stortinget i vår

stortinget
 
Norsk Vann har gitt innspill til Stortingets arbeid med to representantforslag om henholdsvis vannteknologiprogram og om sektorlov.

Stortingsrepresentanter kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget; såkalte representantforslag eller dok. 8 forslag. I denne vårsesjonen er det to dok. 8 forslag til behandling på Stortinget, som har særlig betydning for vannbransjen:

Dok. 8:83 S (2016-2017) om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Forslagsstillere er Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad fra Venstre. Forslaget behandles av kommunal- og forvaltningskomiteen, med Karin Andersen fra SV som saksordfører. Komiteen har frist for avgivelse av sin innstilling 13. juni, og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 20. juni. All info i sakens anledning fra Stortingets side finner du her. 

Dok. 8:78 S (2016-2017) om en sektorlov for vann- og avløpssektoren

Forslagsstillere er Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Forslaget behandles av energi- og miljøkomiteen, med Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet som saksordfører. Komiteen har frist for avgivelse av sin innstilling 6. juni, og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 14. juni. All info i sakens anledning fra Stortingets side finner du her.

Norsk Vann har bidratt med innspill og saksinformasjon til begge komiteenes behandling av representantforslagene.

 
 

Utskrift

Web Analytics