Norsk Vann med innspill til rapport om mikroplast

mikroplast

Norsk Vann har svart på en invitasjon fra Miljødirektoratet til å kommentere foreslåtte tiltak mot mikroplast.

Hele brevet med innspill til Miljødirektoratet finner du her.

Her finner du rapporten til Miljødirektoratet.

Utskrift

Web Analytics