- Vannkartet er et nyttig innspill

Kreutzer og Hofshagen

Det sa Idar Kreutzer fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft da han formelt mottok Norsk Vanns "vannkart" av direktør Toril Hofshagen under Arendalsuka onsdag.

Gjennom vannkartet viser Norsk Vann hvordan en nødvendig nasjonal satsing på vann- og avløpstjenestene kan bidra til det grønne skiftet og gi styrket konkurransekraft for norsk vannteknologi og vannkompetanse på det globale markedet. For at kommunene og vannbransjen skal kunne lykkes i sitt omstillingsarbeid, mener Norsk Vann at staten må bidra med sine virkemidler gjennom:

  • Bedre koordinering av statlig forvaltning
  • Snarlig implementering av et «klimatilpasset regelverk»
  • Nasjonale mål og incentiver for bedre utnyttelse av ressursene i vann og avløp
  • Etablering av et forsknings- og teknologiutviklingsfond
  • Etableringsstøtte til Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi
  • Styrking av ingeniørutdanningen

Idar Kreutzer takket for innspillet på vegne av Regjeringens ekspertutvalg, som i tillegg til direktøren i Finans Norge, består av tidligere klimakommisær i EU Connie Hedegaard.

«Dette er et nyttig innspill på et viktig område,» uttalte Idar Kreutzer under overrekkelsen. «Det er et stort potensiale som kan hentes ut i vannbransjen. Vi i utvalget er takknemlige for at Norsk Vann har kommet med konkrete og tydelige anbefalinger i sitt vannkart.»

Se tidligere omtale av vannkartet her.

 

Utskrift

Web Analytics