Økt kunnskap om drikkevannets helsegevinst

Glass vann

Norsk Vann har i sitt innspill til Regjeringens handlingsplan for bedre kosthold, foreslått en rekke tiltak som vil gi bedre kunnskap om drikkevannets helsemessige og ernæringsmessige betydning.
 
Regjeringen har igangsatt et arbeid med å lage en ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen, med barn, unge og eldre som de viktigste målgruppene. 
 
Norsk Vann har 29. april sendt innspill til handlingsplanarbeidet, der vi peker på vannets betydning som vårt viktigste næringsmiddel. Norsk Vann begrunner i brevet behovet for økt kunnskap om drikkevannets betydning for befolkningens helse- og ernæringssituasjon, og foreslår følgende konkrete tiltak som kan inngå i Regjeringens handlingsplan for bedre kosthold:
  1. Iverksette en nasjonal opplysningskampanje om vannets ernæringsmessige og helsemessige betydning
  2. Utarbeide norske anbefalinger for optimalt daglig vanninntak for ulike grupper (barn, kvinner, menn, eldre, gravide, ammende, sportsutøvere etc.)
  3. Øke kunnskapen om vannets helsemessige og ernæringsmessige betydning hos helsepersonell, bl.a. gjennom utdanningen og gjennom informasjonsmateriell ut til helseinstitusjoner
  4. Initiere forskningsprosjekter og overvåkingsprogrammer om sammenhengen mellom vanninntak og helsetilstand, som er skreddersydd norske forhold og problemstillinger
  5. Bruke Verdens vanndag 22. mars hvert år til fokusering på vannets ernæringsmessige og helsemessige betydning, gjerne i samarbeid med Norsk Vann og den norske vannverksbransjen
Brevet kan leses i sin helhet her.
 

 

Utskrift

Web Analytics