TISA-forhandlingene

I et møte med forhandlingsdelegasjonen i Utenriksdepartementet om den flerstatlige avtalen om handel med tjenester (Tisa), fremhevet Norsk Vann at Norge må ivareta selvråderetten over både vann- og avløpstjenestene.

Under møtet var også EØS- og handelsseksjonen i Klima- og miljødepartementet representert. I følge forhandlingsdelegasjonen i Utenriksdepartementet har ikke Norge tatt forpliktelser til ikke-diskriminerende markedsadgang i WTO-avtalen om handel med tjenester (GATS) som hindrer oss i å tilby offentlige vann- og avløpstjenester slik vi ønsker. Dette er fulgt opp i det norske åpningstilbudet i TISA-forhandlingene som ble lagt frem i november 2013. Rekkevidden av forpliktelsene og omfanget av handlingsrommet i dette tilbudet tilsvarer det vi har gjort i WTO-forhandlingene på området vann- og avløpstjenester. Skulle det komme ytterligere avklaringer under TISA-forhandlingene om hvordan dette kan gjøres på en mer hensiktsmessig måte i TISA, vil det bli fulgt opp.

Norsk Vann fremhevet overfor forhandlingsdelegasjonen at vann- og avløpstjenester er to sider av samme sak både i forhold til eierskap og finansiering, og derfor bør likebehandles under forhandlingene.

Forhandlingsdelegasjonen var positive til innspillene og ønsket videre dialog med Norsk Vann for å sikre et høyt presisjonsnivå under de videre forhandlingene.

Utenriksdepartementet har lagt ut mye informasjon om Tisa-forhandlingene på sin hjemmeside. Du finner omtalen av fjorårets møte mellom Norsk Vann og Utenriksdepartementet på norskvann.no

Utskrift

Web Analytics