C08 - Omdømmeplattform - og strategi

rapportc08_2012_1312603747
Gratis

Rapportnr: C8/2012

Utgivelsesdato: 17.12.2012

Forfattere: Norsk Vann, Vannklyngen og Smart Water Cluster

Den norske vannbransjen, representert ved Norsk Vann, Smart Water Cluster og Vannklyngen, har samarbeidet gjennom 2012 med tanke på å utvikle et omdømmeprosjekt for bransjen. Prosjektet har sammenheng med at bransjen står overfor store utfordringer som vil kreve en systematisk tilnærming til omdømmerelaterte problemstillinger i årene som kommer.
Web Analytics