A236 - Akseptkriterier—Vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon

r236_akseptkriterier
kr 320 pr stk,-

Rapport 236/2018

Utgivelsesdato: November 2018

Forfatter: Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak

Rapporten er en første versjon av akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon. Den skal brukes sammen med Norsk Vann rapport 234/2018 Rørinspeksjon av hoved­ledninger for vann og avløp.

Web Analytics