A165 - Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata

rapport165_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 165/2009

Utgivelsesdato: 5. februar 2009

Forfattere: Roar AG Magnussen

Gjennom Norsk Vanns prosjekt "Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata" er det utviklet en mal/rapport og et verktøy for innsamling av tekniske data for komponentene i et VA- anlegg. Verktøyet kan benyttes i ulike typer VA-prosjekter. Ved å legge ensartede krav til grunn for alle prosjekter og entrepriser blir det enklere å innhente FDV-dokumentasjon. VA-verk som har anskaffet denne rapporten med verktøyet kan fritt distribuere det til sine konsulenter og leverandører for bruk i datainnsamling for vedkommende VA-verk. Det må legges spesiell vekt på at digital informasjon skal leveres på en slik form at den kan brukes som et oppslagsverk inntil virksomheten har etablert et eget databasert vedlikeholdssystem. Dette vil innsamlingsverktøyet bidra til. Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata består av denne rapporten og selve innsamlingsverktøyet på MS Excel format.


Web Analytics