A216 - Veiledning i planlegging av vannkilde og vannbehandlingsanlegg

rapport216_2015
kr 320 pr stk,-

Rapport nr. 216/2016
Utgivelsesdato: Juni 2016
Forfattere: Jostein Andersen, og
Asbjørn Senneset, begge Rambøll AS. I tillegg har Gunnar Mosevoll, Skien kommune og Hallvard Ødegaard, SET, skrevet vedlegg til rapporten.

Rapport 216 inneholder beskrivelse av nødvendig planarbeid for etablering av ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg, fra avdekking av behov til ferdig anlegg. Rapporten beskriver et planarbeid for en fullstendig utbygging. Avhengig av aktuelle utfordringer for det enkelte vannverk, må omfang av planarbeid tilpasses dette.

Planleggingsarbeidet er inndelt i 6 faser:
Fase 0 Behov for nytt eller oppgradert vannbehandlingsanlegg
Fase 1 Innledende utredninger og planvedtak for vannkilde og vannbehandling. Kildeundersøkelser. Avklaringer
av rådighet over vannuttak, kildebeskyttelse, konsesjon. Alternativsvurdering
Fase 2 Forprosjekt
Fase 3 Detaljprosjekt
Fase 4 Kontrahering
Fase 5 Byggefase, prøvedrift, overtakelse, FDV

Innledningsvis er ovenstående faser presentert i flytskjema.

Web Analytics