A215 - Tilbakestrømssikring - veiledning til vannverkseiere

rapport215_2015
kr 320 pr stk,-

Rapport nr 215/2015
Utgivelsesdato: Januar 2016
Forfatter: Fredrik Ording, Asplan Viak

Denne veiledningen viser hvordan kommuner og andre vannverkseiere kan gå fram for å sikre seg at abonnentene har installert sikring mot tilbakestrømming.

Det er gitt en oversikt over hjemler (juridisk grunnlag) for å kreve dette, og over hvordan vannverkseier kan kartlegge abonnenter med særlig behov for tilbakestrømssikring og følge opp disse.

Eksempler på informasjonsbrev, varsel om tilsyn m.m. er vist i vedlegg.

Web Analytics