A207 - Stikkledninger – ansvar og teknisk utforming

kr 320 (kr 320 eks.mva) pr stk,-

Rapportnummer: 207/2014
 
Forfattere: Borghild T. Folkedal og Fredrik B. Ording, Asplan Viak AS
 
I rapporten er det bl.a. drøftet hvor langt kommunen skal gå vedrørende eierskap til stikkledninger, delvis med bakgrunn i at Stavanger kommune har overtatt ansvaret for private stikkledninger i offentlig vei. Det er også vist eksempler fra andre kommuner om praktisering av grensesnitt, opprydning i eldre forhold og etablering av nye avtaler. Mye av lekkasjene på nettet skjer fra stikkledningene, og løsninger for å bedre dette kan ha sammenheng med både grensesnitt og tekniske løsninger. Nye løsninger med tilkobling i kum og rør-i-rør system er blant tiltak som kanskje kan bedre forholdene.
Web Analytics