Verktøykasse med sentrale rapporter

Verktøykasse

Norsk Vann har sortert sentrale rapporter utgitt de senere år i ulike kategorier. Du finner dem i denne blabare brosjyren.

Hvert år produseres ca. 10 fagrapporter gjennom Norsk Vanns prosjektsystem. Disse rapportene dekker et stort spenn av ulike tema innen vannbransjen. Rapportene utgjør en viktig del av kunnskapsutviklingen og kunnskapsdelingen i bransjen, og målet er at de skal fungere som gode verktøy for de som jobber i vannbransjen.

Norsk Vanns prosjektsystem er fullt ut brukerstyrt av deltakerne, som har anledning til å foreslå prosjekter og delta i prioriteringer. Prosjektsystemet finansieres av deltakerne, og rapportene er derfor gratis for de som er med. Andre kan kjøpe rapportene på Norsk Vanns bokhandel.  Prosjektsystemet finansierer prosjekter som skal bidra til å løse sentrale utfordringer i vannbransjen.

Norsk Vann ønsker at flest mulig kan dra nytte av den kunnskapen prosjektsystemet representerer. For at det skal være enklest mulig å finne fram blant rapportene har vi, med noen få unntak, sortert sentrale rapporter utgitt de senere år i ulike kategorier. Vi håper du enkelt finner ditt verktøy - når du trenger det.

 

 

Utskrift

Web Analytics