Norsk Vanns årskonferanse 2021

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse i Bergen

Endelig ser det ut til at vi igjen kan møtes ansikt til ansikt på vannbransjens viktigste møteplass – Norsk Vanns årskonferanse. Konferansen arrangeres fra kvelden 6. september til 8. september på Scandic Flesland Airport Hotel i Bergen. Norsk Vanns Årskonferanse er årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av vannfaget og vannbransjens rammebetingelser og utvikling. Her vil du bli oppdatert på siste nytt, og du kan utveksle ideer og erfaringer med kollegaer fra hele landet. I år legger vi opp til en kombinert løsning, hvor deler av konferansen vil streames, slik at de som ønsker det kan delta digitalt.

Sosial utflukt – mandag 6. september

Bergen kommune inviterer, i tråd med tradisjonen, til utflukt med sosialt og kulturelt innhold i Bergen eller omegn, mandag kvelden før konferansen. Detaljene om dette kommer etter hvert. Arrangementet har en egenandel på kr 600,-. 

Konferansedag 1 – tirsdag 7. september

Årskonferansens første dag vil streames i sin helhet, og det gis dermed mulighet for å kunne følge programmet denne dagen digitalt. Temaene denne dagen er samfunn, utfordringer, organisering og muligheter. Fra politisk hold får vi høre byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke, samt stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), holde innlegg knyttet til våre viktige påvirkningssaker. Magnar Danielsen, fagdirektør i KMD, kommer også for å snakke om mulighetsstudien som staten har under utarbeidelse. Deretter får vi sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene. Arbeidsgruppa avleverte før sommeren en omfattende rapport på dette temaet. Siste bolk før lunsj er temaet avløp, hvor vi får en statusrapport på avløpssituasjonen og vi får høre mer om hvordan Bergen kommune jobber med faget. Etter lunsj er temaet blant annet eksport, og vi får innlegg fra DANVA – Norsk Vanns søsterorganisasjon i Danmark, samt fra Cambi group. Underveis blir det sofaprat fra scenen med foredragsholdere, og debatt.

Årsmøte

Norsk Vann arrangerer Årsmøtet etter konferanseprogrammet dag 1, før vi tradisjonen tro avslutter kvelden med festmiddag, underholdning og prisutdelinger.

Konferansedag 2 – onsdag 8. september

Andre og siste dag av årskonferansen arrangeres to paralleller:

Parallell A formidles også digitalt. Som digital deltager vil du få anledning til å stille spørsmål og dele erfaringer. Underveis blir det sofaprat med foredragsholdere. Temaene på denne parallellen er datasikkerhet, arealplanlegging og VA-økonomi – hvordan planlegge langsiktig? Vi får her høste erfaringer fra ulike kommuner og virksomheter i bransjen som har opplevd uønskede hendelser knyttet til datasikkerhet. Videre belyser vi utfordringer knyttet til  vann og avløp sin plass i datasikkerhetsarbeidet i en kommune. Vi ser også på hvilke sikkerhetsmiljøer som kan bistå. Deretter presenteres en ny Norsk Vann rapport om arealplanlegging og hovedplaner, og hvordan disse verktøyene kan brukes til å ivareta vannmiljøet på en best mulig måte. Samhandling og tidlig involvering er viktige stikkord. NVE presenterer så en ny overordnet planveileder for overvann, som gir viktige føringer på området. Etter lunsj er temaet innovasjon som virkemiddel for å kunne møte de nye utfordringene innen ivaretagelse av vannmiljø. Dagen avrundes med et viktig og spennende tema for alle som vil øke fornyelse og investeringstakt; VA-økonomi – hvordan planlegge langsiktig? Ny kunnskapsbase fra Norsk Vann om selvkost, driftsfinansiert ledningsfornyelse og statsstøtteregelverket presenteres.

Parallell B arrangeres som en fysisk parallell som ikke streames. Parallellen er todelt og før lunsj er temaet effektiv organisering. Her får vi høre om endringer i rammebetingelsene som motor for utvikling for avfallsbransjen, samt for energibransjen. Deretter blir det innlegg om vannbransjens effektiviseringspotensial. Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger vil bli belyst gjennom en ny Norsk Vann rapport. Til slutt dypdykker vi videre i temaet organisering, med erfaringene fra arbeidsgruppen for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene.

Etter lunsj foretar vi et temabytte og her er det kampanjer og innbyggerkommunikasjon som står i fokus. Bergen kommune innleder med temaet - Hvordan får vi innbyggerne interessert i vann og avløp? Deretter vil Trondheim kommune snakke om kommunikasjonsutfordringer rundt beskyttelse av drikkevannskilder. Asker kommune holder innlegg om innbyggerkommunikasjon og service. Til slutt avrunder vi med en diskusjon blant innlederne og med publikum i salen om diverse aktuelle problemstillinger og tema som er felles for bransjen.

Fullstendig program vil foreligge før sommeren.

Målgrupper

Årskonferansen er for ansatte i kommuner, selskaper, foretak, driftsassistanser og samvirker, som jobber med vann- og avløpstjenestene, plan- og byggesak, forvaltning osv., ansatte hos rådgivende ingeniører, leverandører, forskningsinstitutter, undervisningsinstitusjoner mv., folkevalgte med ansvar og interesse for teknisk sektor og styremedlemmer i selskaper og ansatte hos statlige myndigheter og fylkeskommuner med ansvar innen vannbransjen.

Praktisk info

Deltakeravgift for ulike elementer i konferansen framgår av påmeldingsskjemaet. Faktura for deltakelse vil bli sendt fra Norsk Vann. Booking av overnatting til årskonferansen gjøres av den enkelte, med egen kode som du oppgir til hotellet. Denne koden er BVAN060921. Telefonnummer til hotellet er 5514 0300. Du kan også booke via epost eller på web. Rommene kan bookes frem til senest 01.08.21.

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 07 sep 2021 09:00
Sluttdato 08 sep 2021 16:00
Påmelding åpner tir 08 jun 2021
Kapasitet 300
Antall deltagere 41
Ledige plasser 259
Registrering lukkes 31 aug 2021 23:55
Lokasjon Scandic Flesland Airport

Kart

Web Analytics