Norsk Vanns Årskonferanse 2020

 

Norsk Vanns Årskonferanse vil i år bli kjørt som en nettkonferanse. Vi planlegger to dager fylt med interessante og aktuelle vann- og avløpsfaglige tema, med 4 digitale miniseminarer på 2,5 timer før og etter lunsj begge dager.

Temaene for miniseminarene blir samfunn, avløp, vann og digitale løsninger i vannbransjen. 

Vi åpner med å sette fokus på innovasjon og samhandling i bransjen. Har vi nok kapasitet i bransjen? Innhold i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, benchmarking og organisering er temaer som vil bli berørt på dag én av årskonferansen.
 
Miljømyndighetene skjerper nå praksis for oppfølging av rensekravene fra avløpsrenseanlegg, og flere fylkesmenn varsler kommunene om at de nå setter makt bak kravene om at utslippstillatelsens krav er gjeldende. Dette kommer til å sette sitt preg på avløpsbransjen de neste årene, og miniseminaret etter lunsj vil ha dette som hovedtema. Det blir innlegg fra myndighetene, samt erfaringer fra anlegg og kommuner som har gjennomført nødvendige tiltak og oppgraderinger. I tillegg blir det informasjon om Norsk Vanns arbeid med å etablere et nettverksprosjekt som hjelp og støtte for medlemmene i denne situasjonen. 
 
Dag to starter med en gjennomgang av nytt drikkevannsdirektiv fra EU og hvilken betydning det har for vårt nasjonale regelverk. Deretter ser vi på erfaringer fra Mattilsynets pågående tilsynsaksjon på ledningsnett, og andre aktuelle tema innen vannforsyning.
 
Korona-perioden har medført behov for hurtig digitalisering av vårt daglige arbeid. Har dette satt sine spor innen vannbransjen? Hvilke digitale løsninger kan hjelpe bransjen i å effektivisere og øke kvaliteten på dokumentasjon og rapportering? Hva med datasikkerheten i dette? Ulike innlegg belyser disse problemstillingene. 
 
Deltagelse er gratis, men det er ønskelig med registrering i form av påmelding. Årsaken til at akkurat denne årskonferansen er kostnadsfri ligger tilbake til årsmøtet i 2018 hvor deler av Norsk Vanns ikke benyttede midler ble satt av til å redusere avgiften på fremtidig årskonferanse, til gode for våre medlemmer.
 
Sett av 8. og 9. september, og bli med fra egen kontorstol!
 
Hjertelig velkommen!
 

Program

Tirsdag 8. september 09.00 – 11.30 
Tema: Samfunn

Tidspunkt
Tema
Foredragsholder
09.00 - 09.20 Velkommen, Norsk Vann kampanje Thomas Breen, Norsk Vann
09.20 - 09.40 Hvordan jobbe med påvirkning? Jan-Erik Larsen, Kruse Larsen
09.40 - 10.00 Organisering av vannbransjen, foreløpig resultat fra Norsk Vanns arbeidsgruppe Morten Finborud, Hias IKS/ Thomas L. Jørgensen, Norsk Vann
10.00 - 10.20 Kapasitet i anleggsbransjen Julie Brodtkorp, Maskinentreprenørenens Forbund
10.20 - 10.30 PAUSE  
10.30 - 10.50  Ups and Downs – et skråblikk fra NoDig-verdenen Hendrik Panman, Kjeldaas AS
10.50 - 11.10  Nasjonalt senter for vanninfrastruktur Sjur Tveite, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
11.10 - 11.30  Viktigheten av god infrastruktur  Repr. fra Stortinget

 

Tirsdag 8. september 13.00 – 15.30 
Tema: Avløp: Utslippstillatelsene skal oppfylles – tidenes avløpssatsing 

Tidspunkt
Tema
Foredragsholder
13.00 - 13.20 Skjerping av praksis for oppfølging av rensekrav – hva og hvorfor gjør vi dette? Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet
13.20 - 13.40 Nye utslippstillatelser – hvordan går vi fram i dialogen med kommunene? TBC
13.40 - 13.50 PAUSE  
  Eksempler fra kommune/anlegg som har gjort tiltak/oppgraderinger:  
13.50 - 14.10 Hva kan gjøres for å øke behandlingskapasitet og rensegrad uten å bygge ut hele anlegget? Eksempel fra Søndre Follo, som nå oppfyller sekundærrensekravet? Geir Simensen, Søndre Follo Renseanlegg IKS
14.10 - 14.30 Hvordan kan flere kommuner samarbeide for å oppnå bedre avløpsrensing? Eksempler fra samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD) Live Johannessen, Drammen kommune
14.30 - 14.50 Etablering av nytt regionalt slambehandlingsanlegg på Romerike. Orientering om bakgrunn og prosessen rundt etablering og organisering, planlegging og anskaffelse Gunnar Bjørnson, Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
14.50 - 15.10 TBD  
15.10 - 15.30 Sekundærrensing - et nytt Norsk Vann prosjekt. Om Norsk Vanns arbeid med nettverksprosjekt for kommuner som skal oppfylle sekundærrensekravene Arne Haarr, Norsk Vann


Onsdag 9. september 09.00 – 11.35 
Tema: Drikkevann: Betydningen av nytt drikkevannsdirektiv, materialer i kontakt med drikkevann og leveringssikkerhet
Tidspunkt
Tema
Foredragsholder
09.00 - 09.20 Nytt drikkevannsdirektiv: The most important changes in the new Drinking Water Directive  Carla Chiaretti, EurEau
09.20 - 09.30 Hva betyr nytt DWD for endringer i nasjonalt regelverk?  Line Ruden, Mattilsynet
09.30 - 09.40 Synspunkter fra bransjen  Kjetil Furuberg, Norsk Vann
09.40 - 09.45 Spørsmål og kommentarer  Kjetil Furuberg, Norsk Vann
09.45 - 09.55 PAUSE  
  Materialer i kontakt med drikkevann  
09.55 - 10.10 Hvilke bestemmelser og retningslinjer gjelder i dag? Hvordan kan vannverkseier sikre seg at materialene som benyttes er godkjent? Thale S. Plessner, SINTEF
10.10 - 10.20 Hvordan legger leverandørene til rette for at godkjenninger og dokumentasjon er lett tilgjengelig? Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP
10.20 - 10.25  Endringer i DWD – nytt rammeverk for materialer i kontakt med drikkevann. Kort orientering. Kjetil Furuberg, Norsk Vann
10.25 - 10.35 PAUSE  
  Aktuelle tema: Forurensning på ledningsnett og leveringssikkerhet 
 
 
10.35 - 10.55 Langvarig kokevarsel etter funn av C. perfringens og Giardia. Funn av C. perfringens og Giardia medførte to påfølgende perioder med kokeanbefaling i deler av Oslo. Den siste perioden, som strakk seg over fem uker, førte til et langvarig, systematisk sporingsarbeid. Hendelsen resulterte i forbedring av arbeidsmetoder og samhandling ved påvisning av forurenset drikkevann. Gjennomgang av hendelsen og viktige erfaringer.  Ane Hansen Kjenseth, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
10.55 - 11.15 Krav til leveringssikkerhet – Mattilsynets praksis. Mattilsynet har gjennom sine tilsyn vurdert leveringssikkerheten til vannverk som forsyner over 1000 personer. Hvilke krav er lagt til grunn, hva er status og hva medfører dette av behov for forbedringer hos vannverkene? Line Ruden, Mattilsynet
11.15 - 11.35 Leveringssikkerhet for Fredrikstad – hva er tilstrekkelig? Krav fra Mattilsynet har medført ny gjennomgang av reservevannsløsning for Fredrikstad. Hvilke forutsetninger er lagt til grunn og hvilke vurderinger gjøres? Terje Johansen, Fredrikstad kommune
 
 

Onsdag 9. september 13.00 – 15.30 
Tema: Digitalisering

Tidspunkt
Tema
Foredragsholder
13.00 - 13.20 STOP IT – Hvordan er IKT sikkerheten hos norske vannverk. Oppfølging av spørreundersøkelsen blant norske vannverk i 2015 og 2020. Har vi blitt bedre etter flere år med økt fokus på dette? Martin Gilje Jaatun, SINTEF og Jon Røstum, Powel
13.20 - 13.40 Paneldebatt med kommentarer fra Mattilsynet, Norsk Vann, SINTEF og Oslo kommune: Sikkerhetskultur; sikkerhet i selve løsning, men hva med bruk?  
13.40 - 13.50 PAUSE  
13.50 - 14.10 BIM i VA-prosjekter - Hvilke verktøy har vi i dag og hvordan utnytter vi potensialet? Eirik Olav Mo Wroldsen og Sindre Øystese, Norconsult
14.10 - 14.30 Digital rapportering for vann og avløp, hvordan har vi bygd opp vår rapporteringsportal og hvordan bruker vi denne? Cecilie Bjørndahl Storrø og Geir Sommervold, Trondheim kommune
14.30 - 14.40 PAUSE  
14.40 - 15.00 Hvaler kommune med egen digitaliseringsminister – hvordan er erfaringen med innføring av smarte vannmålere – hva har vi lært, og får vi den nytteverdien vi trodde? Thor Egil Kingell og Jan Richard Aspheim, Hvaler kommune
15.00 - 15.30 Nye sensorer, big data, maskinlæring og kunstig intelligens skal bidra til å løse vannbransjens utfordringer - siste nytt fra forskningsfronten og eksempler på prosjekter ved norske universitet. Professor Tone Muthanna, NTNU og Professor Harsha Ratnaweera, NMBU

 

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 08 sep 2020 09:00
Sluttdato 09 sep 2020 15:00
Kapasitet Ikke kjent
Antall deltagere 111
Registrering lukkes 08 sep 2020 09:00
Lokasjon Internett

Kart

Web Analytics