Brukermøte bedreVANN for kommuner

BedreVANN er vannbransjens eget benchmarkingssystem. Vårt årlige brukermøte om bedreVANN for kommuner finner sted på Gardermoen 11. juni. 

Hensikten med møtet er å diskutere foreløpige resultater og videreutvikling av bedreVANN for kommuner

Program

1. Velkommen og intro til dagen v/ Arnhild

2. Erfaringer fra årets rapportering - oppsummering v/May

3. Presentasjon av foreløpige resultater og skisser til nye presentasjoner v/May
Resultater vann og avløp 2018, resultatutvikling 2015 – 2018
Forslag til nye rapporter for kommuner nivå 2
benchmarkingspresentasjoner av årets resultater.
Diskusjon av forslagene, endringsbehov og behovet for kvalitetssikring av datagrunnlaget.

4. Presentasjon av resultatene i bedreVANN-rapporten 2019
Vurdere behovet for endringer sammenlignet med 2018-rapporten

5. Behov for videreutvikling - innspill fra salen
Stikkord:
- Tilbakemeldinger fra brukerne
- Hva ønsker dere av systemet
- Hvordan kan vi utvikle bedreVANN i ønsket retning

6. Norsk Vann prosjekt - Mulighetsstudie Vannstatistikk 2022
- Informasjon om prosjektet
- Innspill til prosjektet

7. Avslutning og tidsfrister

Påmelding

Kontakt Arnhild Krogh for påmelding til arrangementet.

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 11 jun 2019 09:30
Sluttdato 11 jun 2019 15:00
Påmelding åpner 15 mai 2019 11:00
Kapasitet 15
Ledige plasser 15
Registrering lukkes ons 12 jun 2019
Lokasjon Park Inn by Radisson Oslo Airport

Kart

Web Analytics