Kurs i overvannshåndtering i arealplaner

Voldsomme regnskyll som fører til ekstreme overvannsmengder blir det stadig flere av. Vannet får ikke plass i sluk og rør og skal vi imøtekomme både dagens utfordringer og klimaendringer er vi nødt til å tenke nytt. Dette krever involvering av de som arbeider med vann og avløp, vei, park, arealplanlegging, byggesak, miljø, samferdsel, hydrologi og mange andre fag. Klimaet tar ingen hensyn – før eller senere er det din kommune som rammes. Hvor godt er du forberedt ?

Å være føre var betyr at kommunen må gi nok rom til overvannet og planlegge for de gode løsningene. Dette krever samarbeid på tvers av ulike avdelinger, noe som ofte kan oppfattes som en særdeles krevende oppgave. Din kommune inviteres derfor til å delta på et kurs som handler om å skaffe kommunen den kompetanse som trengs, for å finne de gode løsningene for håndtering av overvann. 

Kursets mål er å

  • øke kompetansen og bevisstheten om hvordan endringene i klima påvirker situasjonen med overvann i kommunene.
  • bidra til økt forståelse og samarbeid på tvers av enheter hos kommunale saksbehandlere.

Om kurset

Kurset gjennomføres som to dagssamlinger. Begge samlingene inneholder foredrag og arbeid med case. Kommunen arbeider med sin egen, reelle overvanns-case. Det er kommunen selv som velger hva de vil jobbe med. Eksempler på case kan være regulering av et nytt område, fortetting, et eksisterende problemområde, kommuneplanbestemmelser eller lignende.

Mellom kursene er det lagt opp til at deltagerne fra kommunen skal gjennomføre interne samlinger, hvor det arbeides med egen case. I deltageravgiften inngår også noe oppfølging av kursholder mellom samlingene.

Hvem kan delta ?

Kurset er først og fremst satt sammen for å hjelpe kommunene. For å få mest mulig ut av kurset er det nødvendig at kommunen stiller med et tverrfaglig team (flere fagområder). Tips gjerne representanter fra fylkesmannen, fylkeskommunen, NVE, Vegvesenet, rådgivere og andre dere samarbeider med om tematikken. Felles kompetanse og forståelse om overvann øker sjansen for å lykkes med å finne de gode løsningene.

Se program her.

Tid og sted

24. april og 12. juni 2019

Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Pris

Kommune:

Deltager 1 – 2: kr 7500,- per pers

Deltager 3 – 4: kr 6000,- per pers

Øvrige deltagere: kr 7000,-

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 24 apr 2019 09:00
Sluttdato 24 apr 2019 16:00
Kapasitet 25
Antall deltagere 23
Ledige plasser 2
Registrering lukkes tir 02 apr 2019
Pris per deltager NOK 7 500
Lokasjon Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda
Vi tar ikke imot påmeldinger til dette arrangementet lenger.
Web Analytics