Hva er ADK?

Frist for resertifisering ADK1 sertifikat oppheves midlertidig

Norsk Vann følger situasjonen vedr koronaviruset nøye, vi vurderer fortløpende behov for tiltak og følger rådene fra lokale og nasjonale myndigheter.

Vi ser at sertifiseringskursene for ADK1 ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av faren for corona-smitte.

Rådet for ADK1 sertifisering har besluttet å oppheve krav om resertifisering inntil videre og innføre det igjen når situasjonen tilsier det. Det vil da bli gitt ny frist på 6 måneder for de med utløpte sertifikat.

Her finner du generell informasjon om ADK-ordningen. På andre sider finner du opplysninger om:

Historikk | Formelle krav | Læreplaner | Læresteder | Oversikt over oppsatte kurs | Og ofte spurte spørsmål 

adkIntro

ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA - ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer opplæringsordningen for ADK1-kompetanse og Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal dokumentere å inneha ADK1 sertifikat.

ADK1 kurset gjennomføres over 3 uker og består av 14 teoretiske delmål, i tillegg til delmål 15, som består av praktiske øvelser. Her skal ADK1 kandidatene bygge et ledningsanlegg hvor de mest brukte rørtypene blir brukt (duktile støpejernsrør, termoplaster og betong). Det skal utføres anboringer og påkoblinger på ledningsanlegget og det skal foretas kontroll av ledningsanlegget.

ADK1 kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Bestått eksamen dokumenterer at ADK1 kandidaten innehar grunnleggende kunnskaper om VA ledningsnett.

ADK1 sertifikat har en gyldighet på 6 år. For at ADK1 sertifikatet skal gjelde etter 6 år, må et resertifiseringskurs gjennomføres med bestått teoretisk eksamen, fjr. Læreplan for resertifisering ADK1.

Informasjonsfilm

Det er laget en informasjonsfilm om ADK-ordningen. Se den her:

Kompetanse i grøfta from Norsk Vann on Vimeo.

Mer informasjon?

Se i kompetansemenyen over etter mer informasjon om ordningen.

Frist for resertifisering ADK1 sertifikat oppheves midlertidig

Norsk Vann følger situasjonen vedr koronaviruset nøye, vi vurderer fortløpende behov for tiltak og følger rådene fra lokale og nasjonale myndigheter.

Vi ser at sertifiseringskursene for ADK1 ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av korona.
Rådet for ADK1 sertifisering har besluttet å oppheve krav om resertifisering inntil videre og innføre det igjen når situasjonen tilsier det. Det vil da bli gitt ny frist på 6 måneder for de med utløpte sertifikat.

 

Utskrift

Web Analytics