Verdens toalettdag: Avløp og dovett i fokus!

19. november markeres verdens toalettdag over hele verden. I år er temaet likhet og verdighet. Norsk Vann har i samarbeid med arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet noen tips om hvordan vannbransjen kan bruke toalettdagen til å få oppmerksomhet om viktigheten av gode avløpstjenester og behovet for dovett. Bli med på markeringen!

FN har utpekt 19. november som verdens toalettdag. Bakgrunnen er at hele 2,5 milliarder mennesker mangler tilfredsstillende toalettforhold og at hele 1 milliard av dem må gjøre sitt fornødne ute i naturen. "Likhet og verdighet" er temaet for årets toalettdag med søkelys på at kvinner og jenter har økt risiko for å bli ofre for seksuelle overgrep i områder der naturen er toalettet. Budskapet er «we can`t wait!» Det er behov for tiltak på bred front for å forbedre toalettforholdene for en tredjedel av jordens befolkning, slik at de kan tre av på naturens vegne på en verdig og trygg måte.

Les mer om verdens toalettdag her.

I Norge har vi en atskillig bedre situasjon, der de aller fleste har velfungerende toaletter og en forsvarlig håndtering av avløpet. Verdens toalettdag er uansett en god anledning også til norske markeringer; for å vise viktigheten av gode avløpstjenester for alle og utfordringer vi har i Norge med bl.a. økte mengder avfall i avløpet.

Her er noen forslag til aktiviteter og tiltak som den enkelte kommune eller avløpsselskap kan gjøre på verdens toalettdag:

  • Invitere til åpen dag på avløpsrenseanlegget
  • Invitere lokalradio/-TV til avløpsrenseanlegget, eksempelvis for å rapportere om dovett og hva som kommer inn på ristene
  • Holde innlegg i kommunestyret om situasjonen på avløpsområdet og behov for investeringer fremover
  • Tilby skoler og barnehager i eget område å komme og fortelle om verdens toalettdag og hvordan dere tar hånd om avløpsvannet fra innbyggerne, jf. materiell på www.vannkunnskap.no
  • Ha intervju eller kronikk i lokalavisen om aktuelt avløpstema; f.eks. behovet for at alle viser dovett
  • Legge ut oppslag på egne hjemmesider om verdens toalettdag og behovet for at alle viser dovett; legg gjerne lenke til www.dovett.no og www.fettvett.no
  • Spre budskap på sosiale medier om verdens toalettdag, viktighet av gode avløpstjenester og behov for dovett

Utskrift

Web Analytics