Gode råd for vannsparing

Noen vannverk kan oppleve kapasitetsproblemer i sommerukene, som kan skyldes lite nedbør, begrenset vannbehandlingskapasitet og mye hagevanning. Norsk Vann har i samarbeid med arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet utgitt råd om vannsparing og hagevanning!

I Norge er vi velsignet med mye vann fra naturens side, og vannverkene sørger for å produsere og levere godt drikkevann ut til befolkning og næringsliv 24 timer i døgnet året rundt. Normalt er det tilstrekkelig med vann til alle formål, men enkelte vannverk kan særlig få kapasitetsproblemer i de varme sommerukene.

Når det gjelder situasjonen og eventuelle vanningsrestriksjoner i eget område: Følg med på kommunens/vannverkets hjemmesider og i lokal presse!

Her følger noen generelle råd om vannsparing og om hagevanning:

Råd om vannsparing

Råd om hagevanning

Utskrift

Web Analytics