Gebyrstatistikk: Forslag til svar fra kommunenes side

Gebyrstatistikk fra SSB/KOSTRA er medio juni publisert i media gjennom oppslag i Norsk Familieøkonomi m.m.

Norsk Vann har i samarbeid med arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet laget en "mal for gebyrsvar" som  den enkelte kommune kan bruke til å informere utad om egne gebyrer.

Malen kan lastes ned nedenfor og må selvsagt tilpasses til den enkelte kommunes faktiske forhold. Den kan brukes som grunnlag for pressemelding, kronikk/debattinnlegg, underlag for intervju, info på hjemmeside/Facebook etc.

Norsk Vann mottar gjerne synspunkter fra medlemmene om bruk av malen.

Mal for gebyrsvar

Utskrift

Web Analytics