Leaving no one behind

 WWD logo norsk justert
FNs internasjonale vanndag markeres 22. mars. Årets tema er «Leaving no one behind» - hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper? Bli med og markér dagen du og!

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen. FNs bærekraftsmål nr. 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Offisiell norsk markering

I Norge markeres dagen på tradisjonelt vis med et seminar i Forskningsparken i Oslo 22. mars. Dette er den offisielle, nasjonale markeringen av Verdens vanndag. Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdenssamfunnet og Norge best kan sikre at vannrettigheter og rettigheter til sanitære løsninger kommer alle til del. Arrangørene av seminaret er Vannforeningen, UNESCO, Norsk hydrologiråd, Tekna, NMBU og Kirkens nødhjelp. Under arrangementet vil også finalen i Norsk juniorvannpris bli arrangert.

Logo og markering av dagen

Den offisielle sida for Verdens vanndag finner du her. Her finnes du plakater, logoer og annet materiell.

Bergen kommune har vært så greie å oversette plakater til norsk. De finnes på Norsk Vanns kommunikasjonsforum på facebook (be om å få bli medlem).

vanntilalle

Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å benytte Verdens vanndag til å sette fokus på egne vann- og avløpstjenester til befolkningen. 

Her er noen forslag til aktiviteter: 

  • Ha stand i sentrum, del ut vannflasker og informer om tjenestene
  • Del ut drikkeflasker til barnehager og skoleklasser, og fortell om viktigheten av vann
  • Samarbeid med lokalmedia og få oppslag eller kronikker på trykk
  • Informer politikerne om egen virksomhet
  • Lag vannquiz
  • Arranger konkurranse i bygging av Roar Rør

Lykke til med markeringen!

 

 

Utskrift

Web Analytics