Beredskapsplan – Nyutviklet mal ute på nett

Beredskapsplan

Det siste halvåret har Norsk Vann v/ traineeVANN kandidat Martin Stensland i samarbeid med Lene Veraas fra Drammen kommune, Sissel Margrethe Berge fra IVAR og Per Martin Øfsti fra Stjørdal kommune jobbet med en mal som kan gjøre det noe enklere å komme i gang med helhetlig beredskapsplanlegging for kommuner, IKS og vannverk.

Sammen har de ved hjelp av eksisterende planverk og veiledere laget en mal for en overordnet beredskapsplan som nå er tilgjengelig under «ROS og & Beredskap» på Norsk Vann sine hjemmesider. Malen har lav brukerterskel og inneholder mange råd om alt fra den operative innsatsen til mediehåndtering under en krise. Det er fokusert på at den operative delen skal være en veileder fra man får inn melding om driftsforstyrrelsen til evaluering, og den gir steg for steg - fase for fase veiledning gjennom hele hendelsen. Den administrative delen gir mer utfyllende oversikt over beredskapsorganisasjonen.

Selve malen skal la seg implementere sammen med CIM som er valgt som nasjonal krisehåndteringsverktøy.

For medlemmer av Norsk Vann kan man også på forespørsel få tilsendt anonymiserte dreiebøker(øvelser) og eksempler på tiltakskort. Send en mail til Norsk Vann med navn og kommune for å få tilgang til disse dokumentene. Det er viktig at mailen som benyttes er knyttet opp mot medlemsdatabasen. 

 

Utskrift

Web Analytics