Verdens vanndag - bli med på markeringen!

verdens vanndag 2017

Verdens vanndag markeres den 22. mars hvert år. Årets tema er avløpsvann og verdien av å rense avløpsvannet.

Verdens vanndag har blitt markert helt siden 1993, da FN vedtok å opprette en egen vanndag i kjølvannet av Rio-konferansen om miljø og utvikling. I år er temaet avløp, og mange steder i verden jobbes det ikke så godt som i Norge med å rense avløpsvann før det slippes ut i naturen.

En global utfordring

Globalt er virkeligheten slik at store mengder av avløpsvann fra hus, byer, industri og jordbruk renner tilbake til naturen uten å bli renset. Dette bidrar til stor forurensing og vi mister samtidig verdifulle næringsstoffer fra avfallet. FN ønsker å sette fokus på at vi må redusere og gjenbruke avløpsvannet. I våre hjem kan vi gjenbruke gråvann til blomster og planter. I våre byer kan vi behandle og gjenbruke avløpsvannet til grønne områder og parker. I industri og jordbruk kan vi behandle og resirkulere utslipp for gjenvinning til eksempelvis kjøleanlegg og vanning.

Ved å utnytte denne verdifulle ressursen, vil vi gjøre vannets kretsløp bedre for alle levende organismer. Og vi vil bidra til å oppnå FNS bærekrafsmål nummer 6, å halvere andelen av ubehandlet avløpsvann og øke resirkulering av vann og trygt gjenbruk.

Kronikkmal og posters på norsk

Norsk Vann har utarbeidet en kronikkmal til Verdens vanndag til fri bruk for våre andelseiere som er medlem av kommunikasjonsforumet på Facebook. Ønsker du å være med i kommunikasjonsforumet? Klikk her. Hvis du ønsker tilsendt postere med norsk tekst - ta kontakt med Tone Bakstad.

Bidra til synliggjøring av vannet

Norsk Vann oppfordrer medlemmene våre til å benytte Verdens vanndag til å sette fokus på egne vann- og avløpstjenester til befolkningen. Dere kan gjennomføre ulike aktiviteter og lokale arrangement, bl.a. for å vise frem hvordan dere behandler avløpsvannet.

Her er noen forslag til aktiviteter: 

  • Ha stand i sentrum, del ut vannflasker og informer om tjenestene
  • Del ut drikkeflasker til barnehager og skoleklasser, og fortell om viktigheten av vann
  • Samarbeid med lokalmedia og få oppslag eller kronikker på trykk
  • Informer politikerne om egen virksomhet
  • Lag vannquiz
  • Arranger konkurranse i bygging av Roar Rør

I denne inspirasjonsbrosjyren finner du flere gode tips og råd for markering av dagen

 

Vannmarsjen

I forbindelse med Verdens vanndag arrangerer Røde Kors en kampanje som heter «Vannmarsjen». Målet er å skaffe midler til vann i ulike prosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Kampanjen varer fra 1. 21. mars og er også en aktivitetskampanje  ettersom deltakerne blir utstyrt med skrittellere og skal måle hvor langt de går i kampanjeperioden. Hver person som deltar blir et viktig bidrag for å skaffe mennesker tilgang til rent vann og forbedre sanitære forhold. Norsk Vanns ansatte deltar også i år. 

Avløpsvann – fra sykdomstilfeller til ressurs

Tradisjonen tro arrangeres det et seminar på CIENS 22 (Forskningsparken på UiO) 22. mars. Tema er avløpsvann – fra sykdomstilfeller til ressurs. Seminaret arrangeres av Norsk hydrologiråd, Norsk Vannforening, TEKNA Forum for miljø og utvikling og UNESCO-kommisjonen. Programmet finner du her. Samme dag kåres også vinneren av Norsk Juniorvannpris.

Kirkens Nødhjelp har også laget film med vanntema ifm Fasteaksjonen. Her kan du se Kirkens Nødhjelps film.

Lykke til med arrangementer på Verdens vanndag!

Utskrift

Web Analytics