Markér Verdens Vanndag 2016!

Verdensvanndaglogo

Verdens Vanndag er 22. mars. Temaet i år er vann og arbeidsplasser. Bli med og markér dagen du og!

Globalt jobber i dag omtrent halvparten av alle arbeidstakere i verden – 1,5 mrd. mennesker - i vannrelaterte sektorer, og omtrent alle arbeidsplasser er avhengig av vann og de som sørger for trygg levering av det. Likevel opplever millioner av mennesker som jobber med vann at jobben de gjør ikke blir anerkjent eller at de ikke blir beskyttet av grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Temaet i 2016 - vann og arbeidsplasser - viser hvordan nok kvantitet og kvalitet på vann kan endre arbeidstakernes liv og livsgrunnlag - og til og med forvandle samfunn og økonomier. Les mer på unwater.org og på unwater.org/worldwaterday/home/en/.
 
I Norge er situasjonen ganske annerledes. På grunn av blant annet nedgangen i oljesektoren er det mange som opplever å miste jobben – samtidig som norsk vannbransje kan tilby mange spennende jobber. Behovet for rekruttering til vannbransjen er stor. Du kan lese mer om dette på jobbmedvann.no og på vannkunnskap.no.
 
Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å benytte Verdens Vanndag til å sette fokus på egne vann- og avløpstjenester til befolkningen, og gjennomføre lokale vannarrangementer 22. mars:
 
Vannmarsjen 2016
Norsk Vann deltar på «Vannmarsjen 2016», som er et samarbeidsprosjekt mellom Dytt, Vann for livet, Røde kors og næringslivet. Dette er en aktivitets- og innsamlingskampanje, og den henvender seg til arbeidsplasser. Målet er alle ansatte registrerer antall skritt de går i perioden 1.- 22. mars med skritteller, og registrerer dette på nettet. Norsk Vann er selvfølgelig med – og vi oppfordrer alle andre aktører i vannbransjen til også å bli med! Påmeldingsfrist er 24. februar, og du melder deg på her: vannforlivet.no/vannmarsjen/.
 
Verdens Vanndag-arrangement
Det inviteres til et arrangement som er et samarbeid mellom Norsk Hydrologiråd, Norsk Vannforening, UNESCO kommisjonen og Tekna Forum for teknologi og utviklingssamarbeid, i samarbeid med NIVA, NVE og Polyteknisk forening. Det legges opp til et todelt program: Én del med internasjonalt fokus rundt arbeidsplasser som skapes i vannbransjen, og én med nasjonalt fokus på arbeidsplasser som vannbransjen skaper i Norge. Del nasjonale delen organiseres som en debatt. 17. mars kl 09.00 - 15.30, CIENS Blindern, Oslo.
 
Verdens Vanndag trailer
UN Water har laget en trailer for Verdens Vanndag 2016 - denne kan deles på hjemmesider og i sosiale medier.
 
Roar Rør
Bruk gjerne Roar Rør i en lokal konkurranse i rørbygging. Bestill her.
 
Kronikkmal
Ca. 1. mars publiserer vi en kronikkmal som dere kan benytte i lokale medier. Malen kan endres og tilpasses til egne behov. Kronikkmalen publiseres kun på Norsk Vanns kommunikasjonsforum på Facebook. Hvis din organisasjon er medlem av Norsk Vann og dere ønsker å bli med i dette forumet, ta kontakt på tone.bakstad@norskvann.no. 
 
Inspirasjonsbrosjyre 
Norsk Vann utarbeidet en inspirasjonsbrosjyre for aktiviteter i 2015. Denne er ikke oppdatert til årets tema, men aktivitetsforslagene er uansett aktuelle fortsatt. Du finner den her
 
 Andre aktivitetsforslag:
-Invitere til åpen dag på vannbehandlings- eller renseanlegget
-Ha stand i sentrum med blindtesting av kranvann versus flaskevann
-Dele ut brosjyremateriell, vannflasker og lignende
-Samarbeide med lokalavisa for å få en artikkel eller leserinnlegg på trykk
-Informere politikere og presse om vannsituasjonen både lokalt og globalt
 
Vi håper du blir inspirert! Vi mottar gjerne bilder og omtale av lokale arrangementer på Verdens Vanndag, som vi kan trykke i Vannspeilet.
 

Utskrift

Web Analytics