Brosjyremateriell

Brosjyrene

Norsk Vann utarbeider veiledningsmateriell som kommunen har bruk for i dialog med sine innbyggere. Alt materiell ligger fritt tilgjengelig på disse sidene og kan brukes til informasjonsarbeid i kommunene. 

Her finner du både "lesevennlige" pdf´er av brosjyrene, egnet til digital utsendelse og "bretteversjoner" av brosjyrene, klare til å sendes ut/deles ut (husk innstillingen "vend på kortside" ved printing). 

Vi har også flere standardbrev av mer juridisk karakter. Dette finner du på va-jus.no.

Her er de brosjyrene vi i dag tilbyr:

Utskrift

Web Analytics