• Hjem
  • A237 - Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter

A237 - Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter

Rapport 237/2018Utgivelse:

Februar 2019Forfattere Asle Kvam og Jon Røstum

Målet med dette prosjektet har vært å utarbeide en ny metode for digital flyt og felles krav fra ledningseierne til dataleveranser i et VA-prosjekt. Arbeidet som er gjort i prosjektet har tatt utgangspunkt i rapporten fra BA-nettverket ”Dataflyt Vann/avløp” datert 1.april 2016.

Web Analytics