• Hjem
  • B22 - Vann og avløp i arealplanlegging og byggesakbehandling

B22 - Vann og avløp i arealplanlegging og byggesakbehandling

rapportb22_2018_651984195

Rapportnummer: B22
Utgivelse: Juni 2018
Redaktør: Gjertrud Eid, Norsk Vann

Mange kommuner sliter med å få inkludert vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling på en god måte. Veilederen har fokus på interne prosesser og samhandling på tvers av fagenheter, hvor rolleavklaring, kompetanse, samhandling og rutiner er tema. I tillegg gir den en oversikt over sentrale planprosesser og planbegreper og gir eksempler på hvordan man kan ivareta vann og avløp i både kommuneplan, reguleringsplan og byggesak.

Veilederen er ikke en uttømmende oppskrift på kommunenes arbeid med vann og avløp i arealplanleggingen, men presenterer arbeidsgruppas tanker om hvordan kommunene kan jobbe videre med ivaretakelse av vann og avløp i tiden framover.

Rapporten er et interaktivt dokument og er således kun tilgjengelig elektronisk.

Nyhetsbrev

Fill out my online form.
Web Analytics