• Hjem
  • A169 - Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

A169 - Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

rapport169_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 169/2009

Utgivelsesdato: 17. april 2009

Forfattere: Hallvard Ødegaard, Stein Østerhus og Esa Melin

I fase 2 av prosjektet Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann har det vært arbeidet videre med; 1. Diskusjon og revisjon av forslaget til prosedyre for bestemmelse av god desinfeksjonspraksis fremlagt i ODP I. 2. Revisjons av verktøykassa og videre arbeid med beregnings- og testmetoder for desinfeksjon. 3. Utprøving av prosedyren og vurdering av barriereeffekt ved utvalgte norske og svenske vannverk. 4. Vurdering av barriereeffekt ved vanlige brukte vannbehandlingsmetoder. Resultatene rapporteres i to rapporter; Norsk Vann rapport 169/2009, Optimal desinfeksjonspraksis fase 2, og 170/2009, Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. Denne rapporten, rapport 169, er mer omfattende og inneholder forarbeidet og grunnlaget for prosedyren beskrevet i rapport 170. Rapporten gir en fremgangsmåte (kalt god desinfeksjonspraksis) for å bestemme den barrierehøyde som må oppnås ved tiltak i nedslagsfelt og vannkilde, i vannbehandlingen for øvrig og i sluttdesinfeksjonen for at barrierevirkningen skal være tilfredsstillende. Utfra dette kan man bestemme hvor stor reduksjonen av ulike mikroorganismegrupper (bakterier, virus og parasitter) må være i sluttdesinfeksjonen. Rapporten inneholder et sett av test- og beregningsmetoder (en ”verktøykasse”) som viser hvordan man kan beregne hvilken inaktiveringsgrad ulike desinfeksjonsmetoder gir. Verktøykassa benyttes til å bestemme om sluttdesinfeksjonen klarer (ved dimensjonering og ved drift) å oppnå den reduksjonen av mikroorganismer som bruk av prosedyren ”god desinfeksjonspraksis” tilsier. Rapporten innholder også en rekke eksempler på utprøving av prosedyren på flere ulike norske og svenske vannverk. Denne rapporten og prosedyren for bestemmelse av god desinfeksjonspraksis, er viktig verktøy for vannverkseier for å sikre at det foreligger tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannbehandlingen, både ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for valg av vannbehandling og ved optimalisering av eksisterende prosesser.

Web Analytics