• Hjem
  • A168 - Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg

A168 - Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg

rapport168_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 168/2009

Utgivelsesdato: 11. mars 2009

Forfattere: Hallvard Ødegaard, Bjørn Rusten, Ragnar Storhaug, Bjarne Paulsrud

Denne veiledningen er en revisjon av innholdet i TA-525, retningslinjer for dimensjonering av avløpsrenseanlegg, tidligere utgitt av SFT. Den gir anvisninger for prosessmessig dimensjonering av renseanlegg for kommunalt avløpsvann samt for behandling av slam. Det tas utgangspunkt i avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften og i norsk tradisjon innen avløpsrensing og slambehandling. Veiledningen dekker konvensjonelle renseanlegg for mer enn ca. 50 pe, men omfatter ikke minirenseanlegg og naturbaserte anlegg. Veiledningen omhandler dimensjoneringsgrunnlag, herunder ulike typer avløpsvann, mengde og sammensetning, og det gis anbefalinger om hydraulisk dimensjonering, dimensjonerende stoffmengder samt om dimensjonering av renseanlegg for turistområder. Dimensjonering av enhetsprosesser som kan inngå i et renseanlegg utgjør en vesentlig del av veiledningen og omfatter metoder for forbehandling og fraseparering av slam, biologiske og kjemiske rensemetoder samt metoder for behandling av slam. Det gis også anbefalinger om hvordan disse enhetsprosessene kan sammenbygges for å oppnå de rensekrav som forurensningsforskriften tilsier.

Web Analytics