• Hjem
  • A222 - Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet

A222 - Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet

kr 320 (kr 320 eks.mva) pr stk,-

Rapportnummer: 222/2016
Utgivelsesdato: Desember 2016
Forfatter: Ulf Erlend Røysted, COWI.

Vannbransjen har de siste årene fått nye og skjerpede krav til avløpsnettet. Gjennom blant annet forurensningsforskriften, vannforskriften, ny mal for utslippstillatelser og nasjonale mål for vann og helse, krever dette større kontroll på vannstrømmene i
avløpssystemet.
Denne rapporten vil være nyttig for hvordan kommunene kan møte krav i forurensningsforskriften, vannforskriften, ny mal for utslippstillatelser og nasjonale mål for vann og helse.

Web Analytics