• Hjem
  • A221 - Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig-metoder

A221 - Smart ledningsfornyelse – bruk av NoDig-metoder

rapport221_2016
kr 320 pr stk,-

Rapport nr. 221/2016
Utgivelsesdato: Desember 2016
Forfattere: Hilde Nystog Aas, Espen Killingmo og Vegard Busk, SWECO.

Rapporten gir en overordnet beskrivelse av ulike metoder for fornyelse av vann- og avløpsledningsnett med NoDig-metoder, som kan oversettes med grøftefri rørlegging.
I tillegg til overordnete kunnskaper om metodene, gis det innblikk i metodenes muligheter og begrensninger gjennom blant annet prosjekteksempler, prosjek-teringstips og veiledning tilknyttet kontraktsformer.
Rapporten henvender seg spesielt til kommuner som ikke eller i liten grad benytter NoDig-metoder i dag. Formålet er å skape interesse og motivasjon for å ta metodene i bruk.

Web Analytics