• Hjem
  • A215B - Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring - veiledning til bygningseiere og rørleggere

A215B - Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring - veiledning til bygningseiere og rørleggere

tilbakeslag_bygningseiere_forside_1839152888
Gratis

Utgitt som et informasjonsblad/veiledning i tillegg til Rapport 215 Tilbakestrømssikring. Målgruppen er  bygningseiere og rørleggere.
Utgivelsesdato: Januar 2016
Forfatter: Fredrik Ording, Asplan Viak

Denne veiledningen beskriver hvordan tappepunkter og eiendommer kan sikres mot tilbakestrømming av urene væsker. Det skal sikres mot tilbakestrømming både internt i bygningen og til offentlig ledningsnett. Veiledningen bygger på norsk standard «NS-EN 1717:2001. Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbake- strømning».

Hensikten er å sikre vann som brukes til drikke, matlaging, kroppsvask eller annen hygienisk bruk mot forurensning.

Web Analytics