Kurs innføring i NoDig metoder i Bergen

nodig metoder
 
Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, kurset Innføring i NoDig metoder 20.- 21. oktober i Bergen. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.
 
Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.
 
Du kan også lese et intervju med to tidligere kursdeltakere i Vannspeilet. Se side 40 i utgave 2/2019.
 

Utskrift

Web Analytics