Kurs i overvanns-håndtering i arealplaner

overvannshåndtering i arealplaner

Kurset "Overvannshåndtering i arealplaner" hadde første samling 24. april med deltakere fra Bærum, Nedre Eiker, Tromsø og Oslo.

Formål med kurset er å øke kompetanse og bevissthet om klimatilpasning og overvann i kommunene. Videre skal det bidra til økt forståelse og samarbeid på tvers av enheter hos kommunale saksbehandlere.

Deltakerne fra de enkelte kommuner representerer planlegging, byggesak og vann og avløp. Fram til avsluttende samling i juni jobber de med egen reell overvanns-case. Kurset avsluttes med en samling der fokus er tverrfaglighet, samspill og formidling.

 

Utskrift

Web Analytics