Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

Kum web Stange kommune

Trenger din kommune mer kunnskap om tilsynsarbeid? Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen som passer for deg. Bli med på tilsynskurs 22. og 23. mai i Oslo.

Siden høsten 2016 har kurset vært gjennomført 16 ganger i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, vannområder og Driftsassistanser.  Til sammen har nærmere 350 deltakere tatt kurset til nå, og tilbakemeldingene har vært gode.

Kurset har også hatt deltakere fra renovatørfirma som tømmer slam fra mindre avløpsanlegg på oppdrag for kommunen. Deltagerne fra denne gruppen oppfordrer andre kollegaer til å delta.

Klikk her for mer info om dette kurset.

Foto: Stange kommune.

Utskrift

Web Analytics