Kurs: Innføring i NoDig i Tromsø

nodig metoder

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig?

Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, kurset Innføring i NoDig metoder i Tromsø 13. - 14. mai. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. 

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Utskrift

Web Analytics