Kurs i brannvann og slokkevann

Brannslokking

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker?

Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg på dette kurset. Ny forskrift om brannforebygging med veiledning blir et sentralt tema. Kurset omhandler også kartlegging av kapasitet i vannledningsnettet, vurdering av behovet for slokkevann og hvilke vannkilder som kan benyttes.

Her kan du lese mer om kurset og melde deg på.

Utskrift

Web Analytics