Innføringskurs i vann og avløp

innforingskurs
 
Er du nyansatt i vannbransjen, ingeniør/teknisk utdannelse uten VA-fag eller ønsker å oppdatere deg på det VA-faglige området? Da er du i målgruppa.

Kurset gjennomføres som e-læring og med en 2 dagers samling. På samlingen er det dagsaktuelle foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging og befaring til vann- og avløpsanlegg.

Kurssamlingen er planlagt 31. oktober og 1. november på Hamar. 

Du kan lese mer og se en presentasjon av kurset på vår kurskalender, som du finner her. 

Utskrift

Web Analytics