Fagtreff: Innovasjon i vannbransjen

fagtreff2

På Norsk Vanns fagtreff 5.-6. februar er innovasjon (verdiskapende fornyelse) tema for parallell C dag 2. Husk påmeldingsfristen 31. januar!

Klimaendringer er en viktig driver for innovasjon og vi starter dagen med en presentasjon av et doktorgradsarbeid om klimatilpasning av overvannsystemet i Bergen. SINTEF følger opp med å fortelle om KLIMA 2050, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og hva senteret jobber med innen utvikling mot bærekraftig og robust overvannsinfrastruktur. Asplan Viak snakker deretter om livsløpsanalyser av ledningsnettet – et klimaverktøy for bærekraftig fornyelse.

For å lykkes med innovasjon, dvs. at de nye løsningene blir nyttiggjort, er det ofte avgjørende at sluttbrukerne/kommunene deltar aktivt i FoU-prosjektene. Vi får presentasjoner fra Stavanger kommune og Oslo VAV som forteller om sine erfaringer fra FoU- og innovasjonsprosjekter, hva de har lært og hva som er planene for videre satsing på innovasjon.

Etter lunsj får vi høre mer om innovasjon i hverdagen ute i kommunene, om hvordan alle kan bidra til små og store innovasjoner. Vi får presentert en idé som oppstod i Farsund og om hvordan de tenker å binge denne ut i markedet.

Det rigges nå for å sikre gode samarbeidsarenaer og nok kompetanse, kapasitet og finansiering for å lykkes med innovasjon i vannbransjen. Vi får høre om planene om et nytt SFI innen vann- og avløpsinfrastruktur, initiert av NTNU, og vi får siste nytt om Kompetansesenteret på Ås. Vi får også en presentasjon av hvordan vi best mulig kan utnytte innovasjonskraften i konsulentbransjen. Folkehelseinstituttet presenterer til slutt forslag til Vannbransjens Innovasjonsprogram, og vi åpner for diskusjon om hva slags prosjekttyper og aktiviteter som bør inkluderes i programmet, så det i størst mulig grad kan bidra til bærekraftige løsninger på vannbransjens utfordringer og til næringsvekst for norske bedrifter.

Program og påmelding finner du her. Husk påmeldingsfristen som er 31. januar!

Velkommen!

 

Utskrift

Web Analytics