Vårens fagtreff er i gang!

Salen fagtreff

Norsk Vanns fagtreff arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen. Dette er en sentral møteplass for vannbransjen, og i løpet av disse to dagene vil omlag 140 deltakere få høre om en rekke viktige temaer.

Vårens fagdager går tradisjonen tro over to dager. Første dag er felles for alle deltagere, mens dag 2 er delt i 2 paralleller.

Dag 1 - Samfunn:

Denne gang er temaet på første dag "store investeringsbehov krever klok forvaltning av verdiene». Det ble snakket om finansieringsbehovet i vannbransjen frem mot 2040, samt hvordan man skal få mer fornyelse per gebyrkrone ved å benytte driftsfinansiert ledningsfornyelse ved Bergen kommune og GIVAS. Kristiansand kommune delte sine erfaringer fra opprydding i gebyrgrunnlaget, og Drammen kommune fortalte om hvordan de jobber med å sikre at de riktig tiltakene blir prioritert. Videre ble det presentert hvordan kommuner og selskaper kan få best mulig nytte av bedreVANN.

Bærekraft 

Temaet bærekraft ble godt dekket med flere ulike problemstillinger. Disse var: 

  • Løypemelding for bærekraftsatsingen i vannbransjen
  • Rådgiverne må stimulere til bærekraftige løsninger v/ Norconsult
  • Bærekraftig organisering og bemanning v/NRV/NRA
  • Bærekraftig lekkasjenivå – presentasjon av Norsk Vann rapport v/ Powel
  • Hvordan jobber vi med å få ned lekkasjeandelen? v/ Trondheim Bydrift
  • Bærekraftig håndtering av overvannet v/ Asker kommune

Thomes

Thomes Trømborg fra NRV/NRA snakket om bærekraftig organisering og bemanning. Han viste også frem deres nye rekrutteringsvideo!

Powel

Jon Røstum fra Powel presenterte Norsk Vanns rapport om bærekraftig lekkasjenivå 

Dag 2 – Vann og avløp: 

Andre dag av fagtreffet vil bestå av to paralleller hvor det er avløp og slam, samt sikkerhet i vannforsyningen som står på menyen. 

Parallell vann: Her tar vi for oss informasjonssikkerhet og sikring av vannverk mot tilsiktede, uønskede hendelser. Spørsmål som «Hvordan komme frem til hva som er tilstrekkelig nivå for fysisk sikring?» og «Hva er utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet fremover for vann- og avløpssektoren?» blir belyst og diskutert.

Parallell avløp: Her er det store temaet for dagen bærekraftig avløp, hvor det presenteres flere eksempler på hvordan kommuner og interkommunale selskaper jobber med bærekraft i ulike fasetter, eksempelvis hovedplanlegging og planlegging for å redusere urban flom og planlegging av framtidig anlegg.

 

Utskrift

Web Analytics