Fagtreff på Gardermoen

fagtreff2018

Over 200 deltakere er samlet på Gardermoen i går og i dag på Norsk Vanns høstfagtreff, for faglig påfyll og inspirasjon.

I løpet av disse to dagene arrangeres det seks ulike paralleller, med temaene bærekraft i avløpet, ny prøvetakingsveileder, aktuelle vannforsyningstema, ledningsanleggparallell i samarbeid med SSTT og RIN, i tillegg til to workshops i hhv. modellering og koagulering.

mingling fagtreff

Norsk Vann ønsker deltakerne to inspirerende og sosiale dager på fagtreffet!

 

Utskrift

Web Analytics