Vel gjennomført årskonferanse

Norsk Vann Årskonferanse gikk av stabelen 2. og 3. september på Hamar. Rundt 200 deltagere var med på faglige gode innledninger og debatter og sosialt samvær. Årskonferansen er et veldig godt treffsted for vannbransjen.

På årskonferansens første dag ble vannbransjens plass i kommunereformen diskutert. Tre innledninger fra ulike ståsteder skapte en god inngang til debatten i etterkant. Det er mange perspektiver på eventuelt ny kommunestruktur som er viktig for våre medlemmer. Videre ble vannbransjens arbeid med kommunikasjon og synlighet satt på dagsorden. Årets TV-aksjon, bruk av sosiale medier i hverdag og krise, og gode eksempler fra Svenskt Vatten begeistret deltagerne.

Morten Aspeli
Ordfører Morten Aspeli ønsker velkommen.

Andre dag av årskonferansen var av mer faglig art. Parallellsesjoner med fokus på nye verktøy for en bransje i utvikling, arbeid med ledningsnettfornyelse, og teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen gav deltagerne godt faglig påfyll. Årskonferansen ble avsluttet med befaringer til Hias IKS sitt renseanlegg i Ottestad utenfor Hamar, og en byvandring i Hamar sentrum med informasjon om de store byggeprosjektene som foregår her.

Plenumssalen
200 deltagere og 16 utstillere krever plass…

Du kan lese mer om årskonferansen til Norsk Vann i Bulletin nr. 3.

Tilgjengeliggjorte foredrag finner du på våre dokumentasjonssider.

 

Utskrift

Web Analytics