Gravefri tilkobling - innovasjonsanskaffelse

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten samarbeider med Leverandørutviklings-programmet (LUP), og Norsk Vann (NV) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) for å utfordre markedet til å jobbe med innovasjonsløsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedledninger.

 

Oslo kommune ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning.

Oslo kommune ved Vann og avløpsetaten kunngjør i den anledning en invitasjon til dialogkonferanse den 18.03.14 for innovasjonsanskaffelse av metode for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning (Doffin referanse: Kunngjøring - 112621).

Mer informasjon og pilotnotat finnes hos Oslo kommune.
Utlysning på Doffin.
Påmelding til dialogkonferansen.

Formålet med dialogkonferansen er å etablere en tidlig dialog med markedet med hensikt på å presentere behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning nærmere og få markedets umiddelbarere respons på behovet. Konferansen skal også være en møtearena for potensielle løsningsleverandører, hvor leverandører kan knytte kontakter og finne potensielle samarbeidspartnere.

Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører innenfor bransjer som bl.a. vann og avløp, olje og energi, entreprenører, rådgivende ingeniører, teknologibedrifter og universitets- og forskningsmiljøer.  Aktuelle tidsskrifter inviteres til å delta på dialogkonferansen.

Etter dialogkonferansen vil Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten invitere til en konkurranse med formål å utvikle løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. Vann- og avløpsetaten vil i denne sammenheng bidra med økonomiske incitamenter for å støtte og motivere til innovasjon.

Norsk Vann håper at bruk av denne typen anskaffelser vil stimulere til utvikling av nye tekniske løsninger på området.

Utskrift

Web Analytics