Europeisk konferanse for vann- og avløpsverk i Oslo

14 – 16 mai inviterer Oslo kommune til en stor europeisk vannkonferanse som retter seg spesielt mot eiere og operatører av vann- og avløpsforsyningen.

Oslo kommune, ved Vann- og Avløpsetaten, arrangerer konferansen sammen med IWA, med støtte fra EWA –European Water Association og EUREAU. Det er ventet mer enn 200 deltakere fra hele Europa for å lære og la seg inspirere om det siste i bransjen.

Blant temaene kan nevnes klimatilpasning i urbane miljø, energi- og karbonnøytrale tjenester, innovasjon i vannbransjen, hvordan øke forbrukertillit, og til innovative anskaffelseskontrakter.

Frist for påmelding 30. april.

Påmelding og mer informasjon finnes på konferansens eget nettsted her.

Utskrift

Web Analytics