Rekordstor deltakelse på VA-yngre seminar

va yngre salen

Flom, tørke, beredskap og andre hendelser som kan komme til å prege bransjen de kommende årene var på agendaen da det årlige nasjonale seminaret for VA-yngre ble avholdt. Årets tema var «EkstremVANN».

Aldri før har det vært så mange deltakere på seminaret - hele 122 unge deltakere fra vannbransjen tok turen til Trondheim. Det skulle ikke stå på engasjementet verken fra scenen eller fra salen -  det ble holdt flammende presentasjoner og workshops som engasjerte. Og det er kanskje ikke så rart siden mange av deltakerne skal jobbe i vannbransjen i mange år fremover og har en interesse av at kommende utfordringer håndteres på best mulig måte.  

 VA yngre workshop

Det var hele fem forskjellige workshops som tok for seg ulike bransjeutfordringer. Dette ga muligheten for å dele kunnskap og erfaring.

Temaet for seminaret var det ekstreme - når den uforutsette hendelsen inntreffer og setter vannbransjen på prøve. Fra podiet ble det tatt frem en rekke eksempler fra de senere år som virkelig har testet beredskapen til en rekke kommuner. Det ble også vist hvordan vi kan håndtere kriser og jobbe preventivt for å unngå store skader. Innføring i beredskapshåndtering og beredskapsplaner ga også god innsikt i hvordan man kan forberede organisasjonen sin på en krisesituasjon.   

VA yngre Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen, direktør i CICERO - senter for klimaforskning, holdt åpningsinnlegget hvor hun pekte på de store klimautfordringene som ligger foran oss.

Dag to ble avholdt på VIVA hvor Trondheim bydrift var vertskap. Her holdt PST en presentasjon som tok for seg trusselbildet Norge som nasjon står overfor. Ikke minst ble det også reflektert en del rundt vannbransjens verdier og sårbarheter. For veldig mange var nok dette en påminnelse om at vi forvalter noe veldig viktig og verdifullt i samfunnet. Dag to ble kombinert med en befaring på en av Trondheim kommunes høydebasseng. 

VA yngre PST

PST ga en innføring i trusselbildet for 2019. Her ble det påpekt hvor viktig jobb vi faktisk har og at vi som forvaltere av kritisk infrastruktur må være årvåkne.

Årets VA-yngre treff hadde et sterkt faglig innhold med mange dyktige unge foredragsholdere fra bransjen. Ved siden av det faglige innholdet stod også det sosiale sentralt. VA-yngre er tross alt et nettverk for unge i vannbransjen og seminaret er en unik mulighet for å stifte bekjentskaper på tvers av virksomheter, kommuner og fylkesgrenser. 

VA yngre foredragsholder

Det var mange unge dyktige foredragsholdere, her Alexander Achton-Boel fra Sweco, som snakket om flom og bruk av modeller.

VA yngre skattejakt

Utpå kvelden ble det arrangert "skattejakt" for deltakerne hvor man kunne bli bedre kjent med kollegaer i bransjen.

Vi ønsker å takke arbeidsutvalget for vel gjennomført seminar samt alle foredragsholdere, Trondheim kommune og alle andre som deltok på årets seminar!

 

 

 

Utskrift

Web Analytics