Tidenes avløpssatsing – vi inviterer til nettverksprosjekt for sekundær-rensing

ytre sandviken avlopsrenseanlegg krediteres Gunn Breisnes

Meldingen fra miljømyndighetene til landets kommuner er ikke til å misforstå: forurensningsforskriftens krav til primær- og sekundærrensing gjelder, og utslippstillatelsene som er gitt av fylkesmannen skal overholdes. 

Bildet: Kvernevik RA. Foto: Gunn Eklund Breisnes, Bergen kommune

Dette betyr at svært mange kommuner innen kort tid må i gang med å kartlegge status for sitt ledningsnett, overløp, renseanlegg, for videre å planlegge og gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å etterkomme kravene. For mange vil det også bety å prosjektere og bygge nye rensetrinn eller behandlingsanlegg. 

Det er med andre ord et svært omfattende arbeid som venter landets kommuner og avløpsselskaper, og som et nytt medlemstilbud oppretter derfor Norsk Vann et nettverksprosjekt for sekundærrensing.

Målet for nettverket er å hjelpe alle deltakere i nettverket med å nå utslippsmålene/innfri utslippstillatelsene innen 2027. 

Nettverksprosjektet åpner store muligheter for samarbeid, samspill og rasjonelle prosesser ved planlegging og anskaffelse. På denne måten vil en sikre en mer effektiv utnyttelse av knappe avløpsfaglige ressurser i hele verdikjeden, noe som også vil gi bedre kvalitet og et bedre beslutnings- og anskaffelsesgrunnlag. En vil også søke å utnytte potensialet for teknologiutvikling og innovasjon. 

Et eget tema for nettverket vil i tillegg være å bidra til en god og konstruktiv dialog med fylkesmannen, for å sikre gode prosesser ved etablering av nye utslippstillatelser. 

Med dette nye nettverksprosjektet ønsker Norsk Vann å invitere medlemmene inn i et konkret og forpliktende samarbeid der kommunene sammen kan finne fram til de beste løsningene på utfordringene i det som kommer til å bli tidenes avløpssatsing. 

Oppstartmøte blir torsdag 24. september på teams. 

Påmelding til oppstartmøtet kan gjøres via denne lenken. Påmelding innen mandag 21. september kl 12. 

For å kartlegge behovene til deltakerne bes alle om å krysse av på et enkelt skjema ved påmelding. 

 

 

Utskrift

Web Analytics